LV RU

Sudzibas.lv Lietošanas noteikumi

Sudzibas.lv veic datu apstrādi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016. gada 27. aprīļa (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Jūs piekritāt, ka visa informācija, dati, teksts, programmatūra, mūzika, skaņas, fotogrāfijas, grafiskie izstrādājumi, video, sarksti vai citi materiāli („Saturs”), publiski izvietoti vai privāti pārraidīti, ir tikai un vienīgi tās personas atbildības priekšmets, no kuras šis Saturs pirmoreiz rādies. Tas nozīme, ka jūs, nevis Sudzibas.lv ir pilnībā atbildīgi par visu Saturu, kuru jūs augšupielādējat, izvietojat vai citādi nododat, izmantojot šo mājas lapu. Sudzibas.lv nekontrolē mājas lapā izvietoto lietotāju Saturu, un tāpēc negarantē šāda Satura precizitāti, pilnību vai kvalitāti, ieskatot, bet neierobežojoties ar komerciālā rakstura viedokļus un komentārus. Jūs saprotat, ka lietojot šo mājas lapu, varat uzskatīt tās Saturu par aizskarošu, nepieklājīgu vai nosodāmu.

Jūs piekritāt nelietot mājas lapas piedāvāto servisu šādiem mērķiem:

 • Augšupielādēt, izvietot vai citādi pārraidīt jebkuru Saturu, kas ir pretlikumīgs, kaitīgs, apdraudošs, ļaunprātīgs, uzmācīgs, apmelojošs, vulgārs, neķītrs, invazīvs attiecībā uz citas personas privātumu un personīgu dzīvi, vai rasiski, etniski vai kā savādāk nosodāms;
 • Kaitēt minoritāšu interesēm jebkādā veidā;
 • Uzdoties par jebkuru personu vai vienību;
 • Augšupielādēt, izvietot vai citādi pārraidīt jebkuru saturu, kuru jums nav tiesību pārraidīt saskaņā ar Latvijas likumiem;
 • Augšupielādēt, izvietot vai citādi pārraidīt jebkuru Saturu, kas pārkāpj jebkuru patentu, preču zīmi, komerciālo noslēpumu, autortiesību vai blakustiesību, kas pieder jebkurai citai personai;
 • Augšupielādēt, izvietot vai citādi pārraidīt jebkuru materiālu, kas satur datorvīrusus vai citu datorkodu, failus vai programmas, kuru mērķis ir apturēt, iznīcināt vai ierobežot jebkuras datora programmatūras, datortehnikas vai telekomunikācijas ierīces normālu darbību;
 • Izmantot mājas lapu konkurējošu produktu vai pakalpojumu reklamēšanai vai virzīšanai tirgū, izņemot ja pastāv nepārprotama atļauja no Sudzibas.lv;
 • Ievietot spamu (nevēlamu informāciju) vai citādi mēģināt manipulēt ar meklēšanas rezultātiem;
 • Celt neslavu vai apkaunot citu personu vai komersantu;
 • Ievietot personīgu informāciju par jebkuru lietotāju, fizisko personu vai komersantu;
 • Ģenerēt spamu (nevēlamu informāciju) jebkuram citam Sudzibas.lv lietotājam.


Lietojot šo servisu jūs piekrītat uzņemties personīgu atbildību par visu informāciju, kuru jūs ievietojat. Sudzibas.lv nav pienākuma sekot līdzi lietotāju izvietotajam Saturam. Sudzibas.lv patur tiesību atteikt izvietot vai dzēst jebkuru materiālu pēc paša ieskatiem un bez pienākuma jūs informēt. Lietojot šo mājas lapu, jūs piekritāt neizvietot jebkādu materiālu, kas ir pretlikumīgs, neķītrs un pārkāpj citas personas privātumu un personīgu dzīvi, izplata nevēlamu reklāmu, seksuālā, rasiskā vai reliģiskā satura informāciju. Ļoti svarīgi ir rūpīgi iepazīties ar šiem konfidencialitātes noteikumiem, jo katru reizi, kad jūs apmeklējat šo vietni, jūs piekrītat šeit aprakstītajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu mājas lapā, neizmantojiet mūsu satura un / vai pakalpojumus. Sudzibas.lv apkopo un apstrādā personas datus, piemēram, lai sasniegtu šādus mērķus: sazināties ar lietotajiem, vākt un apstrādāt atsauksmes, iesniegt pieprasīto informāciju.Turklāt sudzibas.lv var dalīties ar jūsu kontaktinformāciju un tiešsaistes uzvedības datiem, piemēram, vietņu apmeklējumiem un profila klikšķiem, lai lietotāji sazinātos ar uzņēmuma pārstāvjiem, lai atrisinātu problēmas vai izmantotu tos komunikācijai ar citiem lietotājiem.

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять файлы». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашей политикой защиты данных.

Принять файлы