www.sudzibas.lv Dino Zoo Dino Zoo/ Slikts serviss

Dino Zoo - Dino Zoo/ Slikts serviss

Mums sirdsàpe ar kuru vèlos padalîties‼️4novembrî bijám aizveduši Miju uz krasta Dinozoo pie grûmera jo mûsu grûmerîrei bij lielas rinsas un vajadzèja steizami,par ko łooti noźèloju ka nepagaidîju tomèr😡Lîdz ar to suns sabeigts‼️😡Péc grûmera apmekléjuma vakarà Mija sev bij lîdz asinîm saplèsusi kaklu,nàkamajá diená braucám uz dinozoo lai sañemtu atbildes kà tas iespejams,ka péc grûmera ir kas tàds uz ko atbildéja ka tas esot norma,ka tikai sakairináts no matu grieśanas,nopèrkat suprastînu un viss páries..sunim sákàs vemśana kura ilga divas dienas,Mija nedelju neèda,visu laiku trîc..vakar vedám pie vetársta un šoks bij no viña slèdziena!100% grûmera vaina,Mija esot żñaugta un smacèta lai bûtu vieglák savaldît un safrizèt😡😡😡😡Viña mums łoti aktîva meitene un dzîvesprieciga BIJA‼️Ársts izrakstija nervu nomierinośas záles kurss jáiziet,jo sunîte ir šokà🤦‍♀️🤦‍♀️🤢Stàstu to lai citi sunîšu saimnieki ñem vèrà kádo groomeri stràdà Dinozoo ‼️
Un pats trakàkais ka Bernarda klînikà teica,ka ir tádi grûmeri kuri tàdu vardarbîbu piekopj,tiekot vilktas pat specialas maskas uz purninjs kuras smacè suni lai vinjś paliktu nemañà☹️Més saimnieki neredzam ko tur îsti dara,atnáksm pakał un vis ir izarîts,bet sirds pilna un rokas noraut gribas tàdám maitàm kuras dara darbu kurś nav viñám domáts😡😡😡😡Baidos pat domát ko Mija jutîs kad atkal vajadzès vest pie grûmera jo noteikti viñai šis pasákums bûs atstájis neatgriezenisku traumu….

14.11.2021

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

Ответ от Dino Zoo Ответ от представителя 22.11.2021

Labdien, Linda!
Dino Zoo rūp katra suņa veselība un labklājība, tādēļ šāda ziņa mūs ļoti satrauc un esam situāciju jau izrunājuši gan ar mūsu frizētavas, gan klīnikas vadītājiem.
Diemžēl ne klīnikai, ne frizētavai nav informācijas, ka pēc vizītes Jūs būtu vērsušies pie mums ar kādām sūdzībām.
Dažkārt, sunim var būt alerģiska reakcija pret kosmētiku, ķemmi vai cirpšanu ar mašīnīti un tādos gadījumos mūsu klīnika nekavējoties sniedz bezmaksas konsultāciju un nepieciešamo ārstēšanu.
Mūsu frizētavā viennozīmīgi neviens suns netiek smacēts, vai pret to veikta vardarbība frizēšanas procesā. Frizēšanas laikā suns tiek pielikts pie siksniņas, kurā var kustēties, bet kas nodrošina, lai tas nenokrīt no galdā un negūst traumas.
Dino Zoo gribētu iepazīties ar ārsta un klīnikas slēdzienu, kurā minēta vardarbīga izturēšanās pret suni, jo kā jau iepriekš minēts mūsu frizētavā pret katru suni izturas cieņpilni un, ja tiešām dzīvnieks ir satraucies un nav iespējams pabeigt frizēšanu, mēs par to informējam saimnieku un pārtraucam procedūru.
Ja, ir bažas par suņa uzvedību vai drošību, tad vienmēr ir iespēja palikt un vērot procesu caur stiklu.
Mums ļoti žēl par šo situāciju un aicinām vienmēr klientus jau pirms vizītes izrunāt visu frizēšanas procesu, pastāstīt par suņa veselības stāvokli un raksturu.
Dino Zoo frizētava ar Jums labprāt, sazinātos un noskaidrotu visus apstākļus kas notika pēc frizētavas apmeklējuma.

Добавить комментарий

Положительное Нейтральное Негативное
Загрузить файлы

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять файлы». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашими правилами обработки файлов cookie и с нашими правилами обработки персональных данных.

Принять файлы