www.sudzibas.lv Hansalat SIA Slikts serviss

Hansalat SIA - Slikts serviss

Most horrible customer service i have seen in my life. Both employees and owner has very little care about you. Our meeting was postponed multiple times. When the contract was signed it was almost not possible to reach anyone on official companies phone. Constantly on my questions i received and answer - i don't know, i cannot tell you anything. When we were discussing contract details, or appointment time/date.

Don't recommend this company.

G

Комментарии (8)

MURAKAMI 18.10.2021

Here is rules: https://www.sudzibas.lv/terms
See attached image. You may wrote only on 2 language: RU or LV.
ENG? WTF?

Janis Sudzibas 18.10.2021

That's not true at all!
English also is commonly used in writing here!

D Džigits2021 18.10.2021

There were Saturn retrograde till 11.10.21 and Mercury retrograde till today 18.10.21, it is waiting time for normal entrepeuner, shitty things happen, choose known companies and there will not be headache

ž Žanete Balode 30.10.2021

Kā šī uzņēmuma pārstāvis vēlos paskaidrot situāciju un iebilst pret šo sūdzību. Pirmkārt, klientam tika izīrēts dzīvoklis uz termiņu, kuru viņš vēlējās - 2 mēnešus. Pirmo konfliktu klients uzsāka, jo rēķinā tika ierakstītas dažas dienas vairāk kā 2 mēneši, jo klientam tika iedotas atslēgas ātrāk, lai var ērti iekārtoties. Nekādi uzcenojumi netika ieturēti par īso termiņu - tieši pretēji, tika piemērota atlaide. Cilvēkam tika pateikts, ka uzturēties cik vien ilgi būs nepieciešamība, jo jaunajā dzīves vietā māja ir jānodod ekspluatācijā. Tātad, pirmais konflikts sākās par dažām dienām rēķinā. Bez ierunām klientam sarunājām atlaidi par šīm dažām dienām un ņemot vērā klienta dabu un vēlmi konfliktēt, sarunājām dzīvokļa nodošanu ar elektronisko parakstu. Vēlme konfliktēt izpaudās kā neskaitāmi epasti par rēķiniem, neskaitāmi zvani brīvdienās un darba dienās. Piemēram, pēc sarunas, kurā viss ir izrunāts, klients turpina zvanīt vēl 6 reizes, jo uzskata, ka darbiniekam telefons ir jāpaceļ. Pieklājības pēc uzņēmuma darbinieks aizbrauca pārbaudīt vai īres dzīvoklī viss ir kārtībā. Pretenzijas necēlām ne par netīro ledusskapi, ne par citām lietām. Šajā situācijā, neviena liela kompānija nemaz nebūtu sākusi strādāt ar šo klientu, ņemot vērā, ka prasības bija ļoti specifiskas - pirmkārt, ārkārtīgi ierobežotais budžets dzīvoklim, otkārt nemitīga vēlme iziet uz konfliktu. Mūsu uzņēmumam te nebija interese atlīdzības saņemšanā, jo uzņēmuma vienīgā motivācija bija palīdzēt atrast dzīves vietu uz īsu termiņu cilvēkam, kurš gaida savas jaunās mājvietas nodošanu ekspluatācijā.

Veselību un veiksmi,

uzņēmuma galvenais virziens ir darbs ar attīstītājiem un attīstītāja brendu, tādēļ ne vienmēr uzņēmuma vārds ir plaši pazīstams.

Я, как представитель этой компании, хотела бы прояснить ситуацию и возразить против данной жалобы. Сначала клиенту была снята квартира на желаемый срок - 2 месяца. Клиент начал первый конфликт, потому что в счете было записано несколько дней больше чем 2 месяцев, потому что клиенту быстрее выдали ключи, чтобы он мог удобно устроиться. На краткосрочную аренду наценки не било - напротив, применялась скидка. Клиенту сказали, что оставаться можно до тех пор, пока новый дом будет сдан в эксплуатацию на новом месте жительства, это била причина что клиенту надо жилье, потому как менялась место жительство и новый дом не готов. Итак, первый конфликт начался из за несколько дней в счету больше. Без всяких оговорок мы договорились о скидке для клиента на эти несколько дней и, учитывая характер клиента и желание конфликтовать, договорились о передаче квартиры с электронной подписью, даже не встречаясь. Желание конфликтовать проявлялось в бесчисленных электронных письмах о счетах, бесчисленных звонках по выходным и будням. Например, после разговора, в котором все выговорено, клиент продолжает звонить еще 6 раз, потому что считает, что сотрудник должен поднять трубку. А потом звонит другому сотруднику. Сотрудник компании любезно поехал проверить, в порядке ли съемная квартира. Мы не начали претензии о грязном холодильнике или других вещах. В такой ситуации никакая крупная компания вообще не стала бы работать с этим клиентом, учитывая очень специфические требования - во-первых, крайне ограниченный бюджет на квартиру, а во-вторых, постоянное желание идти на конфликт. Наша компания не была заинтересована в получении здесь комиссионных, потому что единственной мотивацией компании было помочь человеку, ожидающему ввода в эксплуатацию своего нового дома, найти краткосрочное жилье.

If necessary, the given text will be translated into English, but I understand that the languages ​​of this site are Latvian and English.

E Evija Rukmane 31.10.2021

Arī mūsu ģimene šobrīd ir klienti šajā kompānijā līdz mūsu īstais dzīvesvietas objekts tiks nodots ekspluatācijā. Atsaucīga kompānija un nebija nekādas sadarbības problēmas.
Šķiet sūdzību iesniedzējam pietrūka “room service” un no tā visi citi izrietošie pakalpojumi, ko šī kompānija nepiedāvā. Ja gribējās “room service”, tad bija jāmeklē viesnīca.

J Jānis Sokolovskis 01.11.2021

Man ir slikta pieredze ar šo kompāniju. Man arī bija kļūdas nomas līgumā datos un uzturā. Un arī regulāra problēma tikties ar pakalpojumu sniedzēju. Bija dažādi iemesli. Man teica: “Tas nav mans galvenais darbs” “es nevaru sekot katram klientam” un tā tālāk. Pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas laikā skaitītāji man pat nerādījās.
Šo uzņēmumu es neiesaku.

ž Žanete Balode 01.11.2021

Jāni Sokolovski!

Jums jāsaprot, ka IP adreses ir viegli atrodamas un nomelnošana ir sodāms pasākums! Mūsu uzņēmums tiek nepatiesi nomelnots un aicinu sazināties ar mani personīgi! + 371 28672407, Žanete. www.hansalat.lv
Pie tam, Jūsu kļūdas tekstā man liek domāt, ka Jānis Sokolovskis Jūs neesat. Tāpat apliecinu, ka mūsu uzņēmumam nav bijis klients Jānis Sokolovskis.

J Jānis Sokolovskis 01.11.2021

Jūsu komentārs tikai apstiprina atsauksmes. Jums nedrīkst strādāt ar klientiem.

Добавить комментарий

Положительное Нейтральное Негативное
Загрузить файлы

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять условия». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашими правилами обработки файлов cookie и с нашими правилами обработки персональных данных.

Принять файлы