www.sudzibas.lv Gelios Apsaimniekošana

Gelios - Apsaimniekošana

Uzmanieties no Vladimira Vasiļjeva! Viņš - arī juridiskā biroja Gelios šefs!

Viņš izmantojot cilvēku lētticību un likumu nezināšanu, dibina dzīvokļu īpašnieku biedrības! Domāju, ka tie kas pāries pie viņa no "Rīgas namu apsaimniekotāja", visai ātri atklās, ka neko labāku nav panākuši - apsaimniekošanas maksa tiks palielināta viltojot protokolus, uzkrājumi "miglā tīti", remontdarbi un tāmes netiks saskaņoti, pats sev noteiks atalgojumu un tērēs naude bez īpašas saskaņošanas, pamatojoties, ka drīkst pārstāvēt biedrību atseviški, dokumenti tiek sastādīti pavirši ar kļūdām!
Un, ja kas - Rīgas dome norobežojas no šīm nelikumībām, jo biedrības vairs nav pašvaldības pakļautības iestādes!
Labs biznesa projekts avantūristiem!

Nevienu biedrību, viņš nav reģistrējis Ekonomikas ministrijas Dzīvojamo namu apsaimniekotāju reģistrā, jo nevar apliecināt savu kvalifikāciju namu apsaimniekošanā!

Viņš jau ir amatos sekojošās biedrībās:
Tvaika 14, DzīB (24.08.20150
Rīgas namīpašumu apsaimniekošana (08.06.2015)
Puškina 2, DzīB 19.05.2014)
Lielvārdes 113, DzīB (18.01.2013)
Dzelzavas 69, DzīB (27.12.2012)
Petersalas 19, DzīB (08.03.2012)

Varat pārliecināties - neviena no šīm biedrībām nav reģistrētā - https://bis.gov.lv/bisp/lv/house_managers

Tā kā pagaidām likumdevējs nav paredzējis adbildību par likuma nepildīšanu, iesaku būt modriem:

Dzīvokļu īpašuma likums 13.pants (Dzīvojamās mājas pārvaldītāja profesionālā kvalifikācija) nosaka:

(1) Persona ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu mājā, ja tā ieguvusi dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu, izņemot šajā pantā noteiktos gadījumus.
Ja pārvaldnieks ir juridiskā persona, dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams tam juridiskās personas darbiniekam, kurš veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā mājā.
(2) Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams:
1) īpašniekam, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju;
2) īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata;
3) īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības darbiniekam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedram, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks.

Esmu izpildījis savu pilsoņa pienākumu un Jūs brīdināju!
P.s. Tikai tad, ka ieraudzīšu vismaz vienu no viņa biedrībām ekonomikas ministrijas mājas lapā, savu sūdzību atsaukšu!

J

Комментарии (4)

J JanisBerz 23.09.2015

http://www.sudzibas.lv/?search=Gelios

profils 23.09.2015

;)

Pirmkārt - JEBKURAI juridiskajai / faktiskajai argumentācijai u.c. informācijai (īpaši jau - publiski tiražētai) ir OBLIGĀTI jābūt absolūti precīzai un neapšaubāmi adekvātai.

Otrkārt - atšķirībā no šajā gadījumā publiski citētajiem IT KĀ "Dzīvokļa īpašuma likuma" 13. panta nosacījumiem - skat. PATIESOS DzĪL attiecīgos nosacījumus:

=======

Dzīvokļa īpašuma likums.

(...)

13.pants. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu segšana

(1) Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto atlīdzību pārvaldniekam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā.

(2) Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kas nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas uz:
1) kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju nomaiņu, kuras rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas;
2) pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

(3) Pieņemot šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, dzīvokļu īpašnieku kopība izvērtē dokumentus, kas pamato attiecīgo darbību izmaksu efektivitāti atbilstoši šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajam.

=======

Treškārt - saskaņā ar spēkā esošajā dzīv. māju / dzīvokļu īpašumu Likumīgo Tiesību sfēras speciālajā normatīvajā reglamentācijā ietilpstošo Likumu u.c. NA nosacījumiem –

1) Likumdevējs NAV deleģējis JEBKĀDAS lēmumu pieņemšanas u.c. taml. patstāvīgas rīcības tiesības JEBKĀDĀM "dzīv. īp. biedrībām", "kooperatīviem" u.c. taml. "pašdarbnieku pulciņiem". Cita starpā – tieši tāpat, kā JEBKĀDĀM valsts / pašvaldību pārvaldes, kā arī JEBKĀDAS citas institucionālās izcelsmes / jurisdikcijas "apsaimniekošanas / pārvaldīšanas / komunālpakalpošanas biznesa" figurantiem jeb "trešajām personām".

2) Līdz ar to - JEBKURAS šādu "pašdarbnieku" juridiski neadekvātas lēmumu pieņemšanas / rīcības aktivitātes ir PRETLIKUMĪGA rīcība, attiecīgā izpratnē / izpausmē - arī apzināts kriminālnoziegums. Neapšaubāmi un neizbēgami – ar VISĀM no tā izrietošajām konsekvencēm jeb SEKĀM.

***************

P.S. Iespējamajiem interesentiem:

Zini, izmanto un aizsargā savas Likumīgās TIESĪBAS!

Šajā valstī pašreiz spēkā esošās likumdošanas attiecīgie normatīvie akti (NA) ir pietiekami kvalitatīvi, lai Latvijas iedzīvotājiem, t.sk. arī VISIEM, kuri izmanto pašvaldību u.c. "komunālbiznesmeņu" sniegtos ūdens piegādes / kanalizācijas, apkures, kā arī apsaimniekošanas / pārvaldīšanas u.c. pakalpojumus, būtu VISAS nepieciešamās iespējas gana efektīvi un pilnvērtīgi realizēt un aizsargāt savas Likumīgās Tiesības.

Iespējamajiem interesentiem - skat. attiecīgo informāciju interneta portāla "MANASTIESIBAS.LV" diskusiju "Forumā":

http://www.manastiesibas.lv/pun/index.php

t.sk. "Foruma" tematiskajās sadaļās -

- "Dzīvokļa tiesības":
http://www.manastiesibas.lv/pun/viewforum.php?id=20

- "Personas datu aizsardzības tiesības":
http://www.manastiesibas.lv/pun/viewforum.php?id=16

u.c., kopumā 26 tematiskās sadaļas.

Ir sacīts: "Viens Likums un viena Taisnība VISIEM!" ;)

J JuristsVV 24.09.2015

Info no ek.min. mājas lapas - ...dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs ir informatīvs reģistrs, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt aktuālu informāciju par personām, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un atbilst pārvaldniekam likumā izvirzītajiem kritērijiem pārvaldīšanas darbību veikšanai. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas neparedz nekādas nelabvēlīgas tiesiskās sekas, ja minētās personas šajā reģistrā nav reģistrējušās, tas ir, nereģistrēšanās neietekmē ne pārvaldīšanas līguma spēkā esamību, ne arī likumā noteikto pārvaldnieka atbildības apjomu.

Vai kāds var pastāstīt, kāda ir atbildība, ja fiziska vai juridiska persona veic mājas apsaimniekošanu, neievērojot dzīvokļu apsaimniekošanas likuma 13.panta prasības.

и Иван Баранов 22.07.2018

Vladimiram Vasiļjevam ir jāsež cietumā. Vinš ir krāpnieks un zaglis.

Добавить комментарий

Положительное Нейтральное Негативное
Загрузить файлы

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять файлы». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашими правилами обработки файлов cookie и с нашими правилами обработки персональных данных.

Принять файлы