Cityparks - Krāpšana

Paldies ka sazinājāties ar Cityparks Latvija.

Jūsu atsauksmes palīdz mums pilnveidot mūsu pakalpojumu kvalitāti.

Atbildot uz Jūsu iebildumu, mēs vēlamies Jums paziņot, ka saprotam, ka šī situācija var būt nepatīkama. Tomēr, vēlamies paskaidrot, ka automašīnas valsts numura reģistrācija ir obligāts nosacījums bezmaksas laika izmantošanai šajā stāvvietā un, ja autovadītājs vēlas izmantot bezmaksas laiku, autovadītājam ir pienākums reģistrēt automašīnas valsts numuru elektroniskajā autostāvvietas reģistrācijas automātā uzreiz pēc iebraukšanas. Ja kontroles veikšanas laikā automašīnas v/n sistēmā nav reģistrēts, kā arī netika veikta stāvvietas apmaksa, transportlīdzeklim tiek piemērots līgumsods.

Vēlamies Jūs informēt, ka 2024. gada 28.janvārī plkst. 17:24 reģistrētais 30 EUR līgumsods nr. automašīnai ar reģistrācijas numuru nevar tikt anulēts vai samazināts.

Automašīnas ar v/n reģistrācija netika veikta.

Reģistrācijas pārbaude automašīnai ar v/n NK2703 veikta plkst. 17:18 un 17:23, ar 5 minūšu intervālu.

Komisija rūpīgi izskatīja šo gadījumu un pieņēma lēmumu, ka nav iemesla anulēt vai samazināt piespriesto līgumsodu.

Iebraucot autostāvvietas teritorijā uzstādītas ceļu satiksmes zīmes, kurās norādīts, ka vadītājs iebrauc maksas autostāvvietā un, ja autovadītājs vēlas izmantot bezmaksas laiku autovadītājam ir pienākums reģistrēt automašīnas valsts numuru elektroniskajā autostāvvietas reģistrācijas automātā uzreiz pēc iebraukšanas, neatkarīgi no tā kādos nolūkos tiek izmantota autostāvvieta. Elektroniskā reģistrācijas automāta atrašanās vietu norāda zīmes, kas izvietotas autostāvvietas teritorijā, gadījumos, kad nepieciešams pagarināt autostāvvietas izmantošanas laiku nepieciešams veikt priekšapmaksu. Autostāvvieta ir pakalpojums, par kuru ir jāmaksā saskaņā ar Autostāvvietas lietošanas noteikumiem.

Pirkuma vai cita darījuma apliecinoši dokumenti (čeki, pavadzīmes) nav pietiekami precīzi un nepierāda stāvvietas izmantošanas sākumu, tie var norādīt vienīgi laiku, kad transportlīdzekļa vadītājs (vai cita persona, kas veikusi darījumu) atradās veikalā, nevis novietoja transportlīdzekli stāvvietā.

Vēlamies norādīt, ka Cityparks Latvija nefiksē automašīnu iebraukšanas un izbraukšanas laiku dotajā autostāvvietā.

Saskaņā ar “Cityparks Latvija” SIA autostāvvietas lietošanas noteikumu punktu Nr. 2. Šie autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi), pamatojoties uz LR Civillikuma 1428. un 1537.pantu, ir uzskatāmi par nomas līgumu, kas noslēgts starp klātneesošām pusēm. Novietojot Transportlīdzekli autostāvvietā, Līgums tiek atzīts par noslēgtu, un Transportlīdzekļa lietotājs apliecina, ka ir ar tiem iepazinies un pilnībā atzīst Noteikumus par sev saistošiem. Ja Transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks (turētājs), novietojot Transportlīdzekli autostāvvietā, viņš apliecina, ka ir saņēmis Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Transportlīdzekli un Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar automašīnas lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par autostāvvietas izmantošanu.

Informējam, pēc autostāvvietas lietošanas noteikumiem, Cityparks veic šo Noteikumu ievērošanas kontroli. Ja tiek konstatēts šo Noteikumu pārkāpums Cityparks ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 30 apmērā.

Saskaņā ar “Cityparks Latvija” SIA autostāvvietas lietošanas noteikumiem, gadījumos, kad klients nav veicis savlaicīgu līgumsoda apmaksu pilnā apmērā, Cityparks Latvija ir tiesīgs nodot tā rīcībā esošo informāciju parāda piedziņai.

Krāpnieki un izspiedēji.

11.02.2024

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

Z

Добавить комментарий

Положительное Нейтральное Негативное
Загрузить файлы

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять условия». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашими правилами обработки файлов cookie и с нашими правилами обработки персональных данных.

Принять файлы