www.sudzibas.lv 7 Sky Event Agency Haltūra un diletantu darbs „7 sky” Uļjanas Baikevičas vadībā!!!

SIA „7 Sky event agency” - Haltūra un diletantu darbs „7 sky” Uļjanas Baikevičas vadībā!!!

Haltūra un diletantu darbs „7 sky” Uļjanas Baikevičas vadībā!!!

Panāciet taisnīgumu, lai cik grūti tas arī nešķistu...
Katram no mums ir SAVS priekšstats par to, kā jābūt..., kādā līmenī..., un runa vispār nav par katra cilvēka... gaumi, bet lieta tāda, ka ja uzņēmums „7sky” paziņo, ka viņi par visu ir padomājuši līdz vismazākajām niansēm un ka viņi sevi pozicionē kā kāzu rīkošanas pakalpojumu sniegšanas līderi, apsolot VISU izdarīt visaugstakajā līmenī un demonstrējot mums fotogrāfijas savos katalogos, kā tas izskatīsies, tad uzņēmuma vadītājai Uļjanai Baikevičai ir jāuzņemas atbildība par savu diletantisko darbu un haltūru, kuru viņa izdarīja. Bet ja uzņēmumam „7sky” tas arī ir kāzu organizēšanas „pienācīgais līmenis”, tad es iesaku viņiem LABĀK vispār ar to NENODARBOTIES, lai nesabojātu cilvēkiem visnozīmīgāko dienu mūžā, kāzu dienu, jo šajā dienā VISAM ir jābūt visaugstākajā EMOCIONĀLAJĀ un POZITĪVĀ līmenī!!!
Un problēma nav naudā. Tas ir principa jautājums. Ja jūs nemākat kaut ko darīt, tad neuzņemieties to! Taču, ja jau kaut ko apsolāt cilvēkiem, tad solītais ir jāpilda.

Diemžēl 7 Sky event agency tikai daļēji izpildīja savas ar Līgumu uzņemtās saistības, tajā skaitā:
1.Puķu kompozīcijas: ar 7 Sky event agency tika saskaņots, ka uz galda esošās puķu kompozīcijās būs 30 ziedi, nevis 15, kā tas bija sagatavots.
2.Laulību reģistrācijas vieta: 7 Sky event agency piedāvāja sagatavot laulību reģistrācijas vietu, kāda tā norādīta 7 Sky event agency katalogā – ar skaisti noformētu jumtu, izgreznotu drapējumu, ziedu lentām u.t.t. Rezultātā tas bija tikai metāla karkass, turklāt bez jumta, kam piestiprināti balti caurspīdīgi aizkari.
3.Līgavas ziedu pušķis: Līgavas ziedu pušķis tika izvēlēts no 7 Sky event agency kataloga, tomēr kāzu dienā 7 Sky event agency piestādītais līgavas ziedu pušķis pilnībā atšķīrās no iepriekš izvēlētā/ savstarpēji saskaņotā ziedu pušķa.
4.Kāzu celiņš: Lai arī 7 Sky event agency katalogā redzamajam kāzu celiņam, par kāda uzstādīšanu puses savstarpēji vienojās, bija pilnīgi jānosedz gan pieeju laulību reģistrācijas vietai, gan piekļuves tai kāpnes, turklāt gar kāzu celiņa abām malām blīvā slānī bija jābūt nobērtām rožu ziedlapiņām, atšķirībā no katalogā norādītā/ savstarpēji apstiprinātā – uzstādītais baltais kāzu celiņš bija ļoti īss, tas nemaz nesedza piekļuves laulību reģistrācijas vietai kāpnes, arī rožu ziedlapiņas gar kāzu celiņa abām malām bija nobērtas niecīgā daudzumā un daudzviet pat nesedza tās (malas).
5.Molberts: 7 Sky event agency uzņēmās sagādāt molbertu un izvietot uz tā Konstantīna speciāli sagatavotu informāciju kāzu viesiem, tajā skaitā kāzu viesu galda vietu plānu, kas bija šā molberta pamatmērķis. Tā vietā 7 Sky event agency izvietoja šo informāciju uz parasta galda telpas malā, kā rezultātā to bija grūti pamanīt un kāzu viesiem bija lielas neērtības ar savu vietu pie kāzu galda atrašanu.
6.Vadu dekoratīva aizsegšana: Uz zāle grīdas esošie elektrības vadi netika aizsegti nekādi un bija pilnībā redzami ikvienam, nerunājot pat par šo vadu dekoratīvu aizsegšanu;
7.Kāzu viesu transports/ to dekorēšana ar kāzu lentām un puķu pušķiem: Puses vienojās, ka 7 Sky event agency noorganizēs un izdekorēs kāzu viesu transportu – 2 autobusus. Rezultātā autobusi bija trīs, kas jau radīja neskaidrības ar kāzu viesu izsēdināšanu šajos transportos. Tāpat kāzu viesu transports vispār nekādi nebija dekorēts, vēl vairāk – transports pat nebija nomazgāts un iztīrīts, turklāt vecākiem piestādītais transports ne vien bija netīrs no iekšpuses un ārpuses, bet arī tajā pa visu salonu bija izmētātas tukšas pudeles – šofera atbilde bija īsa: Autobuss tikko atgriezies no Lietuvas un nav bijis laika to iztīrīt.
8.Kāzu viesu izvadāšana: Lai arī 7 Sky event agency savlaicīgi tika iesniegta detalizēta instrukcija/ informācija, uz kurieni katrs kāzu viesis ir jāved, tomēr šoferu rīcībā šādas instrukcijas/ informācijas nebija.
9.Kāzu vadītājs: Saskaņā ar Līgumam pievienoto kāzu dienas kārtību, uzreiz pēc laulību reģistrācijas pabeigšanas, bija jāparādās kāzu vadītājam un tālāk jāvirza kāzu viesi/ jaunlaulātie. Tā vietā kāzu vadītājs vispār nebija atrodams/ tāpat nebija redzama neviena no 2 koordinatorēm un 7 Sky event agency valdes priekšsēdētāja Uļjana Baikeviča.
10.Kāzu koordinatores: Kāzu koordinatores praktiski nebija spējīgas veikt savus pienākumus – viņas vienkārši nezināja, ko darīt. Kāzu koordinatoru uzdevumos ietilpa arī jaunlaulātajiem uzdāvināto ziedu novietošana vāzēs, kāzu viesu nosēdināšana/izvietošana kāzu ceremonijas vietā/pie kāzu galdiem un, pēc kāzu noslēgšanās, kāzu viesu iesēdināšana attiecīgajā transportā viņu aizvešanai uz mājām. Ne pie jaunlaulātajiem uzdāvināto ziedu novietošanas vāzēs, kāzu viesu nosēdināšanas/izvietošanas kāzu ceremonijas vietā/pie kāzu galdiem un, pēc kāzu noslēgšanās, kāzu viesu iesēdināšanas attiecīgajā transportā viņu aizvešanai uz mājām, kāzu koordinatores nepiedalījās. Lielāko šo darbu daļu veica jaunlaulātie.

Tādējādi, vadoties no:

- Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” 14. panta (2) daļas punktiem, kas nosaka:
... (2) Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:
1) to sniedzot, nav ievērotas normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasības vai tam ir citi trūkumi;
2) par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.
(3) Prece vai pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja pirms līguma slēgšanas patērētājs ir saņēmis rakstveida brīdinājumu par preces vai pakalpojuma nepienācīgu kvalitāti vai nepienācīgas kvalitātes iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli, izņemot gadījumu, kad pakalpojuma sniedzējam kā profesionālim vajadzēja to zināt un rakstveidā brīdināt patērētāju.

- Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” 27. panta (1) daļas, kas nosaka:
…(1) Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci…,

- Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” 29. panta (1) daļas, 1. punkta, kas nosaka:
…(1) Patērētājs, kuram sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, ir tiesīgs pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:
1)attiecīgi samazina pakalpojuma cenu;

Diemžēl tikai pēc kāzām es izlasīju atsauksmes par šo firmu. Ja es būtu tās izlasījis iepriekš, es nekādā ziņā neizmantotu šā uzņēmuma pakalpojumus – tik daudz cilvēku ir ārkārtīgi neapmierināti ar šā uzņēmuma darbu.
Žēl, ka uzņēmums „7sky” no savām kļūdām NEMĀCĀS, bet gan turpina bojāt cilvēkiem viņu visnozīmīgāko - kāzu - dienu. Tas tā nedrīkst turpināties, un mani juristi pie tā jau strādā. Tagad mēs meklēsim taisnību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un tiesas ceļā.
АBET VISIEM pārējiem cilvēkiem, kuri tikai grasās spert ŠO nozīmīgo un skaisto soli savā dzīvē, es iesaku NESASIETIES ar firmu „7sky” un firmas vadītāju Uļjanu Baikeviču!!!

Papildus informācija:
http://www.tv3play.lv/play/251801/
http://zinas.nra.lv/vakara-zinas/54046-uznemejs-tiesasies-par-izbojatam-elitaram-kazam.htm#comments
http://www.ves.lv/article/184853

K

Комментарии (2)

7 7Sky 22.08.2012

Dear Ladies and Gentlemen! We ask you to be very careful! There are fraudsters working from the name of 7 SKY Company, 7 SKY EVENT AGENCY, 7 SKY entertainment, 7 SKY MANAGEMENT, 7 SKY RENT, using our names, fake business cards and fake company stamps.
We ask you to sign a legal agreement only in the company’s office (see the address and other contacts on our internet site www.7sky.lv)
WE NEVER WORK without signed contracts, confirmed budget and guaranteed quality service.
All disputes are settled in a strictly organized manner in line with the contract.
Please, be reminded, that anyone can rent out our equipment through the web site 7skyrent.lv and exploit it on their own.

7 7Sky 22.08.2012

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ !
ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ 7 SKY, 7 SKY EVENT AGENCY, 7 SKY entertainment, 7 SKY MANAGEMENT, 7 SKY RENT
ПРИКРЫВАЯСЬ НАШИМИ ИМЕНАМИ, НАЗВАНИЯМИ, ФАЛЬШИВЫМИ ВИЗИТКАМИ И ПЕЧАТЬЮ КОМПАНИИ -РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ .
ПРОВЕРКА ВСЕХ КЛИЕНТОВ КОМПАНИЙ НЕ ВЫЯВИЛА НИКАКИХ ИЗ ОПИСАННЫХ СЛУЧАЕВ.
ЗАКЛЮЧАЙТЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОГОВОР ТОЛЬКО В ОФИСЕ КОМПАНИИ 7 Sky, С КООРДИНАТАМИ, УКАЗАННЫМИ НА САЙТЕ.
БЕЗ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, СМЕТНОГО ПЕРЕЧНЯ И ГАРАНИТЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА УСТАНОВЛЕННУЮ ДОГОВОРОМ СУММУ, КОМПАНИЯ НЕ РАБОТАЕТ !
ЛЮБЫЕ СПОРЫ РЕШАЮТСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ В ДОГОВОРЕ ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЛЮБОЙ СУБЬЕКТ МОЖЕТ АРЕНДОВАТЬ У НАС ИНВЕНТАРЬ НА САЙТЕ 7skyrent.lv И CАМОCТОЯТЕЛЬНО С НИМ РАБОТАТЬ.

Добавить комментарий

Положительное Нейтральное Негативное
Загрузить файлы

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять файлы». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашими правилами обработки файлов cookie и с нашими правилами обработки персональных данных.

Принять файлы